Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Voorbeeld: Havo 4B: Oppervlakte en inhoud
Hoofdstuk 3.1: Oppervlakte van vlakke figuren - Opgave 6

Gevraagd: Bereken de oppervlakte van de blauwe en gele vlakdelen.

Bij het berekenen van de oppervlakte van een vlakke figuur, moet je de figuur soms opsplitsen in stukken. Bereken eerst de oppervlakte van een (halve) cirkel en trek daarvan af de oppervlakte van een driehoek.

Tip:
oppervlakte driehoek = 1/2 * basis * hoogte
oppervlakte cirkel = π * r2
omtrek cirkel = π * diameter = 2πr
Wat krijg je als je de oppervlakte van de halve cirkel doet minus de driehoek?
Interesse in meer video uitwerkingen? Meld je aan!