Online Wiskundelessen volgen vanaf 99,- euro per jaar!
Watch us on YouTube
Follow us on Twitter
Find us on Facebook
Welke methoden en boeken hebben wij?
Van onderstaande Wiskunde boeken bieden wij de oplossingen per opgave uit het boek! Vele boeken hebben ook video-uitwerkingen. Video's gemaakt door ons!
Klik hier voor een voorbeeld van een video-uitwerking...

Havo 3 G&R deel 1

Hoofdstuk 1: Lineaire problemen
Hoofdstuk 2: Gelijkvormigheid
Hoofdstuk 3: Kwadratische problemen
Hoofdstuk 4: Aanzichten en hellingen
Hoofdstuk 5: Statistiek en procenten


Havo 3 G&R deel 2 2014 (video)

Hoofdstuk 6: Kwadratische vergelijkingen en ongelijkheden
Hoofdstuk 7: Goniometrie
Hoofdstuk 8: Allerlei verbanden
Hoofdstuk 9: Statistiek
Hoofdstuk 10: Algebraïsche vaardigheden
(10e editie)


Havo 3 G&R deel 1 2021 (video)

Hoofdstuk 1: Lineaire problemen
Hoofdstuk 2: Gelijkvormigheid en hellingen
Hoofdstuk 3: Kwadratische problemen
Hoofdstuk 4: Statistiek en procenten
Hoofdstuk 5: Algebraïsche vaardigheden
(12e editie)


Havo 3 G&R deel 2 2021 (video)

Hoofdstuk 6: Kwadratische vergelijkingen en ongelijkheden
Hoofdstuk 7: Goniometrie
Hoofdstuk 8: Allerlei verbanden
Hoofdstuk 9: Spreiding, tellen en kans
(12e editie)


Havo 3 G&R deel 1 2014 (video)

Hoofdstuk 1: Lineaire problemen
Hoofdstuk 2: Gelijkvormigheid
Hoofdstuk 3: Kwadratische problemen
Hoofdstuk 4: Aanzichten en hellingen
Hoofdstuk 5: Statistiek en procenten
(10e editie)


Havo 3 G&R deel 2

Hoofdstuk 6: Vergelijkingen en parabolen
Hoofdstuk 7: Goniometrie
Hoofdstuk 8: Allerlei verbanden
Hoofdstuk 9: Statistiek, kans en tellen
Hoofdstuk 9: Vergelijkingen en ongelijkheden


Havo 4A G&R deel 2 2021 (video)

Hoofdstuk 7: Statistische verwerking (met ICT)
Hoofdstuk 7: Statistische verwerking (zonder ICT)
Hoofdstuk 8: Grafieken en veranderingen
Hoofdstuk 9: Lineaire en exponentiële formules
Hoofdstuk 10: Verdelingen (met ICT)
Hoofdstuk 10: Verdelingen (zonder ICT)
(12e editie)


Havo 4A G&R deel 1 2021 (video)

Hoofdstuk 1: Rekenen
Hoofdstuk 2: Verbanden
Hoofdstuk 3: Statistische vraagstellingen
Hoofdstuk 4: Systematisch tellen
Hoofdstuk 5: Lineaire en exponentiële groei
Hoofdstuk 6: Grafieken en vergelijkingen
(12e editie)


Havo 4A G&R deel 2 2020 (video)

Hoofdstuk 5: Veranderingen
Hoofdstuk 6: Rekenregels en formules
Hoofdstuk 7: Statistiek en beslissingen
Hoofdstuk 8: Statistiek met de computer
(12e editie)


Havo 4B G&R deel 2 2020 (video)

Hoofdstuk 5: Machten, exponenten en logaritmen
Hoofdstuk 6: De afgeleide functie
Hoofdstuk 7: Lijnen en cirkels
Hoofdstuk 8: Goniometrie
(12e editie)


Havo 4A G&R deel 1 2020 (video)

Hoofdstuk 1: Tabellen en grafieken
Hoofdstuk 2: De statische cyclus
Hoofdstuk 3: Lineaire verbanden
Hoofdstuk 4: Handig tellen
(12e editie)


Havo 4B G&R deel 1 2020 (video)

Hoofdstuk 1: Formules, grafieken en vergelijkingen
Hoofdstuk 2: Veranderingen
Hoofdstuk 3: Hoeken en afstanden
Hoofdstuk 4: Werken met formules
(12e editie)


Havo 4A G&R deel 2 2015 (video)

Hoofdstuk 5: Lineaire verbanden
Hoofdstuk 6: Statistiek en beslissingen
Hoofdstuk 7: Veranderingen
Hoofdstuk 8: Statistiek met de computer
(11e editie)


Havo 4A G&R deel 1 2014 (video)

Hoofdstuk 1: Rekenregels en verhoudingen
Hoofdstuk 2: Verwerken van data
Hoofdstuk 3: Tabellen en grafieken
Hoofdstuk 4: Handig tellen
(11e editie)


Havo 4B G&R deel 2 2014 (video)

Hoofdstuk 5: Machten, exponenten en logaritmen
Hoofdstuk 6: De afgeleide functie
Hoofdstuk 7: Lijnen en cirkels
Hoofdstuk 8: Goniometrie
(11e editie)


Havo 4B G&R deel 1 2012 (video)

Hoofdstuk 1: Formules en grafieken
Hoofdstuk 2: Veranderingen
Hoofdstuk 3: Oppervlakte en inhoud
Hoofdstuk 4: Vergelijkingen en ongelijkheden
(10e editie)


Havo 4B G&R deel 1 2014 (video)

Hoofdstuk 1: Formules, grafieken en vergelijkingen
Hoofdstuk 2: Veranderingen
Hoofdstuk 3: Hoeken en afstanden
Hoofdstuk 4: Werken met formules
(11e editie)


Havo 4B G&R deel 1

Hoofdstuk 1: Formules en grafieken
Hoofdstuk 2: Oppervlakte en inhoud
Hoofdstuk 3: Vergelijkingen en ongelijkheden
Hoofdstuk 4: Veranderingen


Havo 4A G&R deel 2

Hoofdstuk 5: Veranderingen
Hoofdstuk 6: Kansrekening
Hoofdstuk 7: Allerlei formules
Hoofdstuk 8: De normale verdeling


Havo 4A G&R deel 1

Hoofdstuk 1: Handig tellen
Hoofdstuk 2: Tabellen en grafieken
Hoofdstuk 3: Lineaire modellen
Hoofdstuk 4: Statistiek


Havo 4B G&R deel 2

Hoofdstuk 5: Werken met formules
Hoofdstuk 6: De afgeleide functie
Hoofdstuk 7: Exponenten en logaritmen
Hoofdstuk 8: Goniometrie


Havo 5B G&R deel 3 2020 (video)

Hoofdstuk 9: Exponentiële en logaritmische formules
Hoofdstuk 10: Meetkundige berekeningen
Hoofdstuk 11: Verbanden en functies
Hoofdstuk 12: Examentraining
(12e editie)


Havo 5A G&R deel 3 2020 (video)

Hoofdstuk 9: Exponentiële verbanden
Hoofdstuk 10: Statistiek gebruiken
Hoofdstuk 11: Formules en variabelen
Hoofdstuk 12: Examentraining
(12e editie)


Havo 5B G&R deel 3

Hoofdstuk 9: Allerlei functies
Hoofdstuk 10: Aanzichten en doorsneden
Hoofdstuk 11: Groei
Hoofdstuk 12: Differentiaalrekening


Havo 5A G&R deel 3

Hoofdstuk 9: Rekenen met kansen
Hoofdstuk 10: Groei
Hoofdstuk 11: Kansverdelingen


Havo 5B G&R deel 3 2016 (video)

Hoofdstuk 9: Exponentiele verbanden
Hoofdstuk 10: Meetkundige berekeningen
Hoofdstuk 11: Verbanden en functies
Hoofdstuk 12: Examentraining
(11e editie)


Havo 5A G&R deel 3 2016 (video)

Hoofdstuk 9: Exponentiële verbanden
Hoofdstuk 10: Statistische variabelen
Hoofdstuk 11: Formules en variabelen
Hoofdstuk 12: Examentraining
(11e editie)


Havo 5A G&R deel 3 2021 (video)

Hoofdstuk 11: Allerlei formules
Hoofdstuk 12: Toegepast rekenen
Hoofdstuk 13: Conclusies uit data
Hoofdstuk 14: Formules herleiden
(12e editie)


Havo/Vwo 2 G&R deel 1 2011

Hoofdstuk 1: Kwadraten en wortels
Hoofdstuk 2: Vlakke figuren
Hoofdstuk 3: Rekenen met letters
Hoofdstuk 4: Procenten en diagrammen
Hoofdstuk 5: Vergelijkingen


Havo/Vwo 2 G&R deel 2

Hoofdstuk 6: De stelling van Pythagoras
Hoofdstuk 7: Kwadratische vergelijkingen
Hoofdstuk 8: Inhouden en vergroten
Hoofdstuk 9: Informatieverwerking


Havo/Vwo 2 G&R deel 1 2013

Hoofdstuk 1: Rekenen met letters
Hoofdstuk 2: Vlakke figuren
Hoofdstuk 3: Lineaire formules en vergelijkingen
Hoofdstuk 4: De stelling van Pythagoras
(10e editie)


Havo/Vwo 2 G&R deel 2 2013

Hoofdstuk 5: Kwadraten en wortels
Hoofdstuk 6: Procenten en diagrammen
Hoofdstuk 7: Kwadratische vergelijkingen
Hoofdstuk 8: Vergroten en verkleinen
(10e editie)


Vwo 1B G&R deel 2 2021 (video)

Hoofdstuk 7: Rekenen
Hoofdstuk 8: Negatieve getallen
Hoofdstuk 9: Formules en vergelijkingen
Hoofdstuk 10: Oppervlakte en inhoud
Hoofdstuk 11: Rekenen met variabelen
Hoofdstuk 12: Vlakke figuren
(13e editie)


Vwo 1A G&R deel 1 2021 (video)

Hoofdstuk 1: Ruimtefiguren
Hoofdstuk 2: Getallen
Hoofdstuk 3: Grafieken
Hoofdstuk 4: Lijnen en hoeken
Hoofdstuk 5: Verhoudingen
Hoofdstuk 6: Formules en grafieken
(13e editie)


Vwo 2 G&R deel 1

Hoofdstuk 1: Kwadraten en wortels
Hoofdstuk 2: Vlakke figuren
Hoofdstuk 3: Rekenen met letters
Hoofdstuk 4: Procenten en diagrammen
Hoofdstuk 5: Vergelijkingen


Vwo 2A G&R deel 1 2021 (video)

Hoofdstuk 1: Lineaire formules
Hoofdstuk 2: Statistiek
Hoofdstuk 3: Gelijkvormigheid
Hoofdstuk 4: Wortels
Hoofdstuk 5: Kwadratische formules
Hoofdstuk 6: De stelling van Pythagoras
(13e editie)


Vwo 2B G&R deel 2 2021 (video)

Hoofdstuk 7: Procentuele groei
Hoofdstuk 8: Oppervlakte
Hoofdstuk 9: Lineaire vergelijkingen
Hoofdstuk 10: Ruimtemeetkunde
Hoofdstuk 11: Ontbinden in factoren
Hoofdstuk 12: Kijk op kans
(13e editie)


Vwo 2 G&R deel 2

Hoofdstuk 6: De stelling van Pythagoras
Hoofdstuk 7: Kwadratische vergelijkingen
Hoofdstuk 8: Inhoud en vergroten
Hoofdstuk 9: Informatieverwerking


Vwo 3 G&R deel 1 2021 (video)

Hoofdstuk 1: Lineaire problemen
Hoofdstuk 2: Gelijkvormigheid
Hoofdstuk 3: Kwadratische problemen
Hoofdstuk 4: Statistiek en procenten
Hoofdstuk 5: Vergelijkingen en ongelijkheden
(12e editie)


Vwo 3 G&R deel 1 2011

Hoofdstuk 1: Lineaire problemen
Hoofdstuk 2: Gelijkvormigheid
Hoofdstuk 3: Kwadratische problemen
Hoofdstuk 4: Statistiek en procenten
Hoofdstuk 5: Algebraische vaardigheden


Vwo 3 G&R deel 2 2011

Hoofdstuk 6: Goniometrie
Hoofdstuk 7: Ongelijkheden en parabolen
Hoofdstuk 8: Allerlei verbanden
Hoofdstuk 9: Statistiek


Vwo 3 G&R deel 2 2021 (video)

Hoofdstuk 6: Vaardigheden en vergelijkingen
Hoofdstuk 7: Goniometrie
Hoofdstuk 8: Allerlei verbanden
Hoofdstuk 9: Spreiding, tellen en kans
(12e editie)


Vwo 4A/C G&R deel 1

Hoofdstuk 1: Combinatoriek
Hoofdstuk 2: Functies en grafieken
Hoofdstuk 3: Beschrijvende statistiek
Hoofdstuk 4: Het kansbegrip


Vwo 4B G&R deel 2 2020 (video)

Hoofdstuk 5: Machten, exponenten en logaritmen
Hoofdstuk 6: Differentiaalrekening
Hoofdstuk 7: Meetkunde met coördinaten
Hoofdstuk 8: Goniometrische functies
(12e editie)


Vwo 4A G&R deel 1 2020 (video)

Hoofdstuk 1: Formules en grafieken
Hoofdstuk 2: Statistiek
Hoofdstuk 3: Rekenen en herleiden
Hoofdstuk 4: Combinatoriek
(12e editie)


Vwo 4A G&R deel 2 2020 (video)

Hoofdstuk 5: Machtsverbanden
Hoofdstuk 6: Kansrekening
Hoofdstuk 7: Statistiek met de computer
Hoofdstuk 8: Lineair programmeren
(12e editie)


Vwo 4A/C G&R deel 2

Hoofdstuk 5: Machten en exponenten
Hoofdstuk 6: Kansrekening
Hoofdstuk 7: Veranderingen
Hoofdstuk 8: De normale verdeling


Vwo 4AC G&R deel 1 2021 (video)

Hoofdstuk 1: Systematisch tellen
Hoofdstuk 2: Verbanden
Hoofdstuk 3: Statistiek
Hoofdstuk 4: Machtsfuncties
Hoofdstuk 5: Exponentiële functies
Hoofdstuk 6: Veranderingen
(12e editie)


Vwo 4A G&R deel 2 2014 (video)

Hoofdstuk 5: Beschrijvende statistiek
Hoofdstuk 6: Machtsverbanden
Hoofdstuk 7: Kansrekening
Hoofdstuk 8: Lineair programmeren
(11e editie)


Vwo 4B G&R deel 1 2020 (video)

Hoofdstuk 1: Functies en grafieken
Hoofdstuk 2: De afgeleide functie
Hoofdstuk 3: Meetkunde
Hoofdstuk 4: Vergelijkingen en herleidingen
(12e editie)


Vwo 4A G&R deel 1 2014 (video)

Hoofdstuk 1: Getallen en variabelen
Hoofdstuk 2: Combinatoriek
Hoofdstuk 3: Verbanden en grafieken
Hoofdstuk 4: Het kansbegrip
(11e editie)


Vwo 4B G&R deel 2

Hoofdstuk 5: Exponenten en logaritmen
Hoofdstuk 6: Goniometrische functies
Hoofdstuk 7: Differentiaalrekening
Hoofdstuk 8: Vermoedens en bewijzen


Vwo 4B G&R deel 2 2015 (video)

Hoofdstuk 5: Machten en exponenten
Hoofdstuk 6: Differentiaalrekening
Hoofdstuk 7: Goniometrische functies
Hoofdstuk 8: Meetkunde met coördinaten
(11e editie)


Vwo 4B G&R deel 1

Hoofdstuk 1: Vergelijkingen en ongelijkheden
Hoofdstuk 2: Functies en grafieken
Hoofdstuk 3: De afgeleide functie
Hoofdstuk 4: Algebra en meetkunde


Vwo 4B G&R deel 1 2014 (video)

Hoofdstuk 1: Functies en grafieken
Hoofdstuk 2: De afgeleide functie
Hoofdstuk 3: Vergelijkingen en herleidingen
Hoofdstuk 4: Meetkunde
(11e editie)


Vwo 5AC G&R deel 2 2021 (video)

Hoofdstuk 7: Kansen
Hoofdstuk 8: De afgeleide
Hoofdstuk 8: Vorm en ruimte
Hoofdstuk 9: Formules herleiden
Hoofdstuk 10: Verdelingen en steekproeven
Hoofdstuk 11: Toevalsvariabelen
(12e editie)


Vwo 5B G&R deel 3

Hoofdstuk 9: Exponentiele en logaritmische functies
Hoofdstuk 10: Integraalrekening
Hoofdstuk 11: Goniometrie en beweging
Hoofdstuk 110: Keuze


Vwo 5A G&R deel 3 2020 (video)

Hoofdstuk 8: Differentiaalrekening
Hoofdstuk 9: Kansverdelingen
Hoofdstuk 10: Exponenten en logaritmen
Hoofdstuk 11: Het toetsen van hypothesen
(12e editie)


Vwo 5AC G&R deel 3 2021 (video)

Hoofdstuk 12: Logaritmische functies
Hoofdstuk 13: Binomiale verdelingen
Hoofdstuk 14: Rijen en recursie
Hoofdstuk 15: Normale verdelingen
Hoofdstuk 16: Samengestelde functies
Hoofdstuk 17: Hypothese toetsen
(12e editie)


Vwo 5B G&R deel 3 2021 (video)

Hoofdstuk 9: Exponentiële en logaritmische functies
Hoofdstuk 10: Meetkunde met vectoren
Hoofdstuk 11: Integraalrekening
Hoofdstuk 12: Goniometrische formules
(12e editie)


Vwo 5B G&R deel 3 2015 (video)

Hoofdstuk 9: Exponentiele en logaritmische functies
Hoofdstuk 10: Meetkunde met vectoren
Hoofdstuk 11: Integraalrekening
Hoofdstuk 12: Goniometrische formules
Hoofdstuk 13: Voortgezette integraalrekening
(11e editie)


Vwo 5A G&R deel 3 2014 (video)

Hoofdstuk 8: Rijen en veranderingen
Hoofdstuk 9: Kansverdelingen
Hoofdstuk 10: Differentiëren
Hoofdstuk 11: Het toetsen van hypothesen
(11e editie)


Vwo 5A/C G&R deel 3 2011

Hoofdstuk 9: Rijen en goniometrie
Hoofdstuk 10: Allerlei functies
Hoofdstuk 11: Kansverdelingen
Hoofdstuk 12: Differentiëren


Vwo 6AC G&R deel 4 2021 (video)

Hoofdstuk 18: Periodieke functies
Hoofdstuk 19: Functies bewerken
Hoofdstuk 20: Differentiëren
Hoofdstuk 21: Exponentiële en logaritmische functies
Hoofdstuk 22: Afsluiting formules en verbanden
(12e editie)


Vwo 6A/C G&R deel 4

Hoofdstuk 13: Mathematische statitiek
Hoofdstuk 14: Algebraïsche vaardigheden
Hoofdstuk 15: Het toetsen van hypothesen
Hoofdstuk 16: Toepassingen van differentiaalrekening


Vwo 6B G&R deel 4

Hoofdstuk 12: Bewijzen in de vlakke meetkunde
Hoofdstuk 13: Afgeleide en tweede afgeleide
Hoofdstuk 14: Algebraïsche vaardigheden
Hoofdstuk 15: Toepassingen


Vwo 6A G&R deel 4 2020 (video)

Hoofdstuk 12: Rijen
Hoofdstuk 13: Allerlei formules
Hoofdstuk 14: Toepassingen van de differentiaalrekening
Hoofdstuk 15: Examentraining
(12e editie)


Vwo 6B G&R deel 4 2021 (video)

Hoofdstuk 13: Limieten en asymptoten
Hoofdstuk 14: Meetkunde toepassen
Hoofdstuk 15: Afgeleiden en primitieven
Hoofdstuk 16: Examentraining
(12e editie)


Vwo 6B G&R deel 4 2017 (video)

Hoofdstuk 13: Limieten en asymptoten
Hoofdstuk 14: Meetkunde toepassen
Hoofdstuk 15: Afgeleiden en primitieven
Hoofdstuk 16: Examentraining
(11e editie)


Vwo 6A G&R deel 4 2014 (video)

Hoofdstuk 12: Exponenten en logaritmen
Hoofdstuk 13: Toepassingen van de differentiaalrekening
Hoofdstuk 14: Allerlei formules
Hoofdstuk 15: Examentraining
(11e editie)


P.s.: Op dit moment hebben we alleen de uitwerkingen (tekst of video) van de methode Getal & Ruimte.